महत्वाचे संपर्क


अनु क्रमांक कार्यालय / युनिट नाव अधिकाऱ्याचे नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
पोलीस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर ०७२४२४३५००२ ८५५४९०५४५४ sp.akola@mahapolice.gov.in
अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख ०७२४२४४५३०१ ९६८९१२३१३८ asp.akola@mahapolice.gov.in
पोलीस उपअधिक्षक (मुख्यालय) बी.के. मडावी ०७२४२४४५३०५ ९८२२७०१८६३ dsp.home.akola@mahapolice.gov.in
उपविभागीय पोलीस अधिकारी (शहर विभाग) उमेश माने-पाटील ०७२४२४४५३०३ ९८६०३००५५८ sdpo.city.akola@mahapolice.gov.in
उपविभागीय पोलीस अधिकारी (अकोट विभाग) सुनिल सोनोने ०७२४२४४५३०५ ९८२३३४२१०६ sdpo.akot.akola@mahapolice.gov.in
उपविभागीय पोलीस अधिकारी (मुर्तिझापुर विभाग) कल्पना भराडे ०७२५६२४३४९३ ८६९८३२४३५७ sdpo.mzr.akola@mahapolice.gov.in
उपविभागीय पोलीस अधिकारी (बाळापुर विभाग) सोहेल शेख ०७२५७२२२७५० ९८२२२८४१५० sdpo.balapur.akola@mahapolice.gov.in
पोलीस उपअधिक्षक (ईओडब्ल्यू) -------- ०७२४२४४५३०५ ९८७०१४१८५७ eow.akola@mahapolice.gov.in
स्थानिक गुन्हे शाखा कैलास नागरे ०७२४२४४५३०९ ८८८८३२१७७७ lcb.akola@mahapolice.gov.in
१० जिल्हा विशेष शाखा देवराव खंडेराव ०७२४२४४५३०७ ९४२२१६७०८४ dsb.pol.akola@mahapolice.gov.in