महत्वाचे संपर्क


अनु क्रमांक कार्यालय / युनिट नाव अधिकाऱ्याचे नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
३१ हिवरखेड सोमनाथ पवार ०७२५८२२८२२३ ७७४५०४५७५७ ps.hiwarkhed.akola@mahapolice.gov.in
३२ दहिहांडा प्रदिप देशमुख ०७२४२२२२५४६ ७७२००६०१२३ ps.dahihanda.akola@mahapolice.gov.in
३३ मुर्तिजापुर शहर दत्तात्रय आव्हाळे ०७२५६२४३४६९ ९६५७०१९५५५ ps.murtizapur.akola@mahapolice.gov.in
३४ मुर्तिजापुर ग्रामीण नितीन पाटील ०७२५६२४२०२० ९८२३१५५९४८ ps.mzrrural.akola@mahapolice.gov.in
३५ बोरगाव (मंजू) विजय मगर ०७२४२२३८१२६ ९८२३१३६२३४ ps.borgaon.akola@mahapolice.gov.in
३६ बार्शिटाकळी तिरुपती राणे ०७२५५२५२०३४ ८९७५७५२४६५ ps.barshitakli.akola@mahapolice.gov.in
३७ पिंजर नंदकिशोर नागलकर ०७२५५२५५०५४ ९९२३५०००६१ ps.pinjar.akola@mahapolice.gov.in
३८ माना भाऊराव घुगे ०७२५६२४६०३२ ९८२३१४११२० ps.mana.akola@mahapolice.gov.in