महत्वपूर्ण संकेतस्थळ दुवेमहाराष्ट्र राज्य पोलिस

एनजेडीजी | राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

भारत सरकार

महाराष्ट्र सरकार

सर्वोच्च न्यायालय

बॉम्बे हायकोर्ट

मुंबई पोलिस

मुंबई वाहतूक पोलीस

सायबर सेल, मुंबई पोलिस

ठाणे पोलीस